Czy w bazach BIK są dane firm udzielających chwilówki?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej dysponuje informacjami dotyczącymi kredytów i kredytobiorców, którzy korzystają z produktów dłużnych w Polsce. Przede wszystkim są to kredyty konsumenckie udzielane przez banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Niemniej, w niektórych przypadkach BIK zarządza także danymi o pożyczkach udzielanych poza stricte systemem bankowym. Czy jest to powszechna praktyka czy wyjątek od reguły? Czy wszystkie firmy pozabankowe, udzielająca szybkich pożyczek gotówkowych, przekazują dane o swoich klientach do BIK-u?

Informacje w BIK

Biuro Informacji Kredytowej zostało stworzone przede wszystkim dla banków i SKOK-ów. To z nimi podjęło trwałą współpracę, mającą na celu wzajemną wymianę informacji kredytowej. Dzięki temu banki mogą udzielać kredytów i pożyczek dla swoich klientów w warunkach pełnej znajomości ich sytuacji finansowej i wiarygodności kredytowej. BIK zarządza bazą danych o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów.

Otwiera się jednak od pewnego czasu na gromadzenie i udostępnianie informacji z innymi instytucjami finansowymi, które udzielają kredytów konsumenckich. Jest to możliwe wyłącznie w oparciu o regulacje prawne, które zawarte są w unijnej dyrektywie oraz w ustawach:

  • ustawie o kredycie konsumenckim,
  • ustawie prawo bankowe,
  • ustawie o ochronie danych osobowych.

Firmy pozabankowe, czyli przede wszystkim firmy pożyczkowe udzielające tzw. pożyczek chwilówek, będą mogły współpracować z BIK-iem i korzystać z jego baz, o ile będą w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej oraz uzyskają zgodę klientów na przekazanie do BIK informacji o ich zadłużeniu. Już w 2013 roku na taką współprace z BIK zdecydowała się firma Wonga.com, firma udzielająca pożyczek online.

Dzięki umieszczaniu w BIK informacji o pożyczkach udzielanych poza systemem bankowym, przez firmy pożyczkowe, istnieje możliwość zwiększenia bezpieczeństwa całego rynku finansowego. Przyniesie to także możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej dla klientów korzystających z pożyczek pozabankowych i spłacających je terminowo, zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie pożyczkowej z daną instytucją finansową.

Bieżąca sytuacja

Obecnie niewiele firm pożyczkowych prowadzi aktywną współpracę z Biurem Informacji Kredytowej. Tylko nieliczne firmy się na to zdecydowały w przeciwieństwie do sektora bankowego, gdzie banki muszą przekazywać do BIK informacje o udzielonych, spłacanych i spłaconych kredytach. Każde większe opóźnienie z regulowaniem wpłaty do banku przez kredytobiorcę jest odnotowywane w BIK.

Informacje z BIK pozwalają na kompleksową ocenę potencjalnych kredytobiorców przez banki. Sektor finansowy dzięki współpracy z BIK stałby się bardziej transparentny, zwłaszcza, że rośnie liczba zobowiązań udzielanych poza sektorem bankowym, które mogą zaważyć nad oceną wiarygodności kredytowej klienta starającego się o pożyczkę lub kredyt.

Góra

1 Komentarz


Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!