Firmy chwilówkowe a dostęp do BIK

Baza BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, od lat wykorzystywana jest z powodzeniem przez instytucje bankowe – banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w toku przeprowadzania procesu kredytowego. Każdy klient banku, który składa wniosek o kredyt lub pożyczkę musi liczyć się z tym, że bank sprawdzi jego historię kredytową w BIK. Pozytywne wpisy dotyczące rzetelnej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych przyspieszają wydanie twierdzącej decyzji kredytowej na wniosek klienta, z kolei negatywne wpisy likwidują w zasadzie taką możliwość. Dotychczas firmy pożyczkowe, działające poza sektorem bankowym, nie korzystały z baz BIK. Obecnie się to zmieniło. Niewykluczone, że w najbliższych latach firmy pożyczkowe udzielające szybkich pożyczek uzyskają pełen dostęp do baz BIK.

Zasada wzajemności

Bazy BIK są tworzone przez banki i SKOK-i. Przesyłają one wszystkie informacje o udzielonych kredytach, ich wysokości i terminie spłaty oraz osobie kredytobiorcy do BIK-u, gdzie są one archiwizowane. Podlegają także aktualizacji. Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone lub kredytobiorca znacząco spóźnia się z wywiązywaniem z płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, informacje te podlegają natychmiast odnotowaniu w BIK.

W zamian za przekazywanie na bieżąco danych o polskich kredytobiorcach, polskie banki i SKOK-i na życzenie mogą uzyskać raport dotyczący danego klienta, ale tylko wtedy, gdy rzeczywiście zaczyna on ubiegać się o uzyskanie produktu kredytowego w danym banku.

Być może na podobnych zasadach firmy pożyczkowe zaczną współpracować z BIK, dzięki czemu zwiększy się wiarygodność ich funkcjonowania i przestaną ponosić zwiększone ryzyko braku spłaty pożyczek przez nierzetelnych pożyczkobiorców. Jednocześnie, przełożyłoby się to na ograniczenie ofert „kredytów bez BIK” lub „pożyczek bez BIK” na polskim rynku finansowym.

wykaz-BIK

Pierwsze kroki ku współpracy z BIK

Na polskim rynku pozabankowym działają już firmy pożyczkowe, które przed wydaniem decyzji kredytowej dla klienta ubiegającego się o pożyczkę online, sprawdzają bazy BIK i wykorzystują w ten sposób zawarte tam informacje do oceny ryzyka pożyczkowego. Taką praktykę stosuje m.in. Wonga czy Provident. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości dołączą do nich i inne firmy pożyczkowe. Dzięki temu będą one mogły w odpowiedni, optymalny dla siebie i swoich klientów sposób, zarządzać ryzykiem kredytowym.

Różnicą pomiędzy sprawdzaniem baz BIK przez firmy pożyczkowe i banki jest to, że nawet jeśli klient ma negatywny wpis w bazie Biura Informacji Kredytowej, nie wyklucza to możliwości udzielenia mu pożyczki pozabankowej przez firmę pożyczkową. Dla banku negatywny wpis będzie automatycznie wpływał na wydanie negatywnej decyzji kredytowej na wniosek klienta.

Firmy pożyczkowe sprawdzając dane w BIK traktują je jako jeden z wielu elementów, które są pomocne przy wydawaniu decyzji pożyczkowej. Pozostają one więc bardziej elastyczne w tej kwestii w stosunku do klientów, niż banki. Dlatego też klient, który ma negatywny wpis w BIK nie powinien unikać firm pożyczkowych sprawdzających historię kredytowania w BIK.

 

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!