Refinansowanie kredytów i szybkich pożyczek?

Refinansowanie polega na zaciągnięciu innego kredytu w miejsce tego, który obecnie jest spłacany przez kredytobiorcę. Najczęściej o kredytach refinansowych można mówić w odniesieniu do kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym, które były zaciągane przed kilku laty, w warunkach obowiązywania wyższych stóp procentowych wpływających na wysokość ich oprocentowania. Niewykluczone, że obecnie banki przygotują dla tego samego klienta znacznie korzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego. Generalnie, można refinansować zarówno kredyty, jak i pożyczki, spłacając stare zobowiązanie nowo zaciągniętym.

Lepsza oferta kredytowa

Poszukując najbardziej optymalnego kredytu hipotecznego odwiedzamy banki, przeglądamy strony internetowe i materiały promocyjne, lub korzystamy z usług doradcy kredytowego, który wskaże kredyt spełniający nasze oczekiwania i odpowiadający możliwościom finansowym. Mamy przekonanie, że podpisujemy najkorzystniejszą dla nas umowę kredytową, ale po kilku latach spłaty kredytu może okazać się, że obecnie banki mają znacznie lepsze oferty kredytowe, dzięki którym nasza rata miesięczna mogłaby być niższa.

W takim momencie możemy rozważyć możliwość zaciągnięcia kredytu refinansowego. Refinansowanie polega na spłacie dotychczasowego kredytu innym, zaciągniętym w tym samym celu. Kredyt hipoteczny jest więc spłacany za pośrednictwem nowego kredytu hipotecznego. Nie należy mylić kredytów refinansowych z kredytami konsolidacyjnymi, dzięki którym można połączyć ze sobą kredyty bankowe czy pożyczki gotówkowe, zaciągnięte np. w Filarum.pl, w jedno zobowiązanie finansowe, z niższa ratą miesięczną.

Tylko w niektórych bankach dopuszczalna jest sytuacja, w której kredyt refinansowy może być przeznaczony na inne cele, niż cel pierwotnego kredytu. W przypadku refinansowania stare zobowiązanie kredytowe jest spłacane przed terminem zapadalności, może zmienić się waluta kredytowania, okres spłaty i wysokość oprocentowania oraz wszelkich opłat około kredytowych. Kredytobiorca musi też przenieść zabezpieczenie, czyli hipotekę ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej, na bank udzielający mu kredytu refinansowego. Ta nadal będzie stanowiła solidne zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

 Kiedy warto refinansować kredyt lub pożyczkę?

Warto dokonać refinansowania kredytu, jeśli jest to operacja opłacalna dla kredytobiorcy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli w przypadku zaciągania pierwszego kredytu obowiązywały na rynku wysokie prowizje za udzielenie i wysokie marże bankowe. Także opłacalne staje się to, jeśli stopy referencyjne Narodowego Banku Polskiego były wyższe. Kredyt refinansowy to dobre rozwiązanie, gdy kredytobiorca nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów z tytułu przedterminowej, wcześniejszej spłaty zobowiązania do banku.  Oczywiście, kredyt refinansowy powinien mieć korzystniejsze warunki cenowe, niż spłacany obecnie kredyt hipoteczny. Klient musi się w takim przypadku liczyć z koniecznością poniesienia kosztów ustanowienia nowego wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!