Pożyczki pozabankowe przez internet będą tańsz

W warunkach bardzo niskich stóp procentowych, jakie obowiązują w Polsce, zmieniły się na korzyść konsumentów warunki zaciągania kredytów i pożyczek internetowych. Jest to spowodowane obniżeniem głównych stóp procentowych. Są one ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim. Czy można spodziewać się, aby w najbliższym czasie kredyty i pożyczki jeszcze bardziej staniały?

Stopa lombardowa

Od zeszłego roku stopa lombardowa, mająca bezpośrednie przełożenie na maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek, w tym pożyczek chwilówek online udzielanych przez firmy pozabankowe. W listopadzie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na pozostawienie bez zmian wysokości wszystkich stóp procentowych w Polsce. W efekcie główna, podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi zaledwie 2 proc. w skali roku. Cięcia stóp procentowych w październiku okazały się rekordowe.

Obecnie maksymalny poziom odsetek od pożyczek został utrzymany na poziomie 12 proc. w skali roku, bowiem ustawa antylichwiarska określa, że odsetki od kredytów konsumpcyjnych i pożyczek udzielanych na rynku bankowym i pozabankowym nie mogą wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego.

obraze-stopy-procentowe-maleją

Zamrożenie poziomu stóp procentowych

Ostre cięcie stóp procentowych w październiku 2014 roku prawdopodobnie było ostatnim z serii obniżek stóp. Według Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych Rada nie powinna kontynuować trendu spadkowego w tym zakresie. Bardziej prawdopodobne jest, że taka decyzja to rzeczywistości test, który ma sprawdzić jak rynek zareaguje na takie warunki głównych stóp procentowych. Ich poziom powinien zostać utrzymany przez co najmniej kilka miesięcy – obecnie są one ważne już 3 miesiąc z rzędu.

Prezes PZFP nie wyklucza, aby w 2015 roku nastąpiły kolejne cięcia stóp procentowych, jeśli Rada Polityki Pieniężnej uzna, że sytuacja gospodarcza tego wymaga. Niskie stopy sprzyjają zaciąganiu tanich kredytów i pożyczek, dzięki czemu rosną inwestycje, a wraz z nim PKB kraju.

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka stwierdza, że niska dynamika aktywności gospodarczej w Polsce i niska inflacja, utrzymująca się poniżej celu inflacyjnego sprawiają, że obniżka stóp procentowych przez RPP była konieczna. Co więcej, rosnące ryzyko utrzymania się deflacji w Polsce skłoni RPP do kolejnych obniżek stóp procentowych. Przełoży się to na obniżenie wyniku odsetkowego sektora bankowego, w szczególności oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej oraz spadku limitu maksymalnego oprocentowania należności.

Niższe koszty kredytów i pożyczek powinny pozytywnie wpłynąć na preferencje Polaków w zakresie finansowania zakupów za pośrednictwem takich narzędzi zwrotnych. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie także na zmniejszeniu się kosztów ryzyka kredytowego, jakie ponoszone jest przez banki.

W przyszłości najprawdopodobniej nie dojdzie do znacznych cięć stóp procentowych, w tym stopy lombardowej, dlatego kredyty i pożyczki nie będą już tańsze. Wydaje się, że jest to najlepszy czas na zapożyczenie się w banku lub w firmie pożyczkowej.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!