Odsetki i pozostałe koszty

Odsetki są elementem składowym wiążącym się z pobraniem pożyczki. Klienci często pytają dlaczego są one tak wysokie i czy można je w jakiś sposób zredukować.

Wysokość odsetek opisana jest w ustawie antylichwiarskiej, która limituje wysokość odsetek do maksymalnie czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Od lipca 2013 roku jest to 4 proc., czyli najwyższa wartość oprocentowania danej pożyczki nie może być wyższa niż 16 proc. w całym roku. Do tego należy doliczyć inne elementy towarzyszące, czyli prowizję, płatność za analizę danego wniosku pożyczkowego oraz ubezpieczenie zobowiązania finansowego. Są to tak zwane koszty pozaodsetkowe, które obecnie mogą mieć dowolną wysokość. Do 2011 roku nie mogły być wyższe niż 5 procent, jednak obecnie panuje całkowita dowolność w określaniu wysokości takich parametrów.

Ministerstwo Finansów dąży do zmian oraz planuje wprowadzenie maksymalnych progów wszelkich płatności uzupełniających, w ten sposób wprowadzony zostałby limit na koszty pozaodsetkowe. Planuje się, że nie będą one wyższe niż 25 proc. pożyczonej kwoty i nie będą mogły wynieść więcej niż 30 proc. za każdy rok danej umowy pożyczkowej. Będą musiały być zawarte w 100 procentach pełnej wartości chwilówki, a jeżeli w czasie 120 dni ta sama osoba wystąpi i otrzyma kilka pożyczek, to łączne koszty zostaną skalkulowane na podstawie wartości pierwszego zobowiązania finansowego.

Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!