ABC dłużnika: co może zająć komornik?

Zawód komornika zapewne należy do grupy tych najbardziej źle postrzeganych i wywołujących dreszcze na naszym ciele. Zdawać by się mogło, że komornik przeprowadzający egzekucję zaległych długów dłużnika może wszystko. A czy na pewno może? Pamiętajmy o tym, że zupełną ostatecznością jest chwila, kiedy komornik przystępuje do egzekwowania długów. Natomiast egzekucja długów przez wierzycieli, a także różnego rodzaju firmy windykacyjne taką skrajnie końcową ostatecznością już nie jest. Stąd warto zgłębić podstawowe informacje o tym, co komornik może zająć dłużnikowi, a czego mu nie wolno, w trakcie toczącego się postępowania.

Jak dobrze nam wiadomo egzekucja długów to czynność dokonywana przez komornika w ostateczności jako przymus. Kiedy do niej dochodzi? Otóż mamy z nią do czynienia w chwili, kiedy pomimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji konkretny dłużnik nadal nie wywiązał się z uregulowania swoich zobowiązań finansowych, jakimi są najczęściej kredyty lub pożyczki online.

To wierzyciel decyduje, co zajmie komornik

Zadanie komornika jest proste; musi prowadzić egzekwowanie długów w taki sposób, aby być skutecznym. Skuteczność komornika to nic innego jak ściągnięcie z posiadanego przez dłużnika majątku należności, jaką ten jest winny wierzycielowi. Komornik w trakcie takiego postępowania działa na podstawie po pierwsze wystosowanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego, a po drugie na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji, który złożył wierzyciel. Te dwa dokumenty wyznaczają granice działania i postępowania komornika. Innymi słowy mówiąc komornik nie ma prawa egzekwować długów ani o jedną rzecz więcej niż te, które znajdują się we wniosku wierzyciela. To wierzyciel decyduje o tym, w jaki sposób zostaje przeprowadzona egzekucja. Może to nastąpić np. przez zajęcie pensji osoby zadłużonej, wejście na konto bankowe dłużnika; zajęcie jego akcji, udziałów czy też posiadanych przez dłużnika nieruchomości.

Komornik postępujący zgodnie z wytycznymi wierzyciela ma prawo zająć poszczególne składniki majątku danego dłużnika, a w kolejnym kroku sprzedać je na licytacji publicznej. Pamiętajmy więc, że komornik o niczym nie decyduje samodzielnie. To wierzyciel dokładnie dyktuje co zajmuje komornik, a co ma zostawić dłużnikowi jako składniki i środki potrzebne do utrzymania i normalnego życia.

Ruchomości: sprzęt AGD, RTV, samochód i meble pójdą na licytację

Czym są rzeczy ruchome. Są to rzeczy, które może zając komornik w procesie egzekucji długów dłużnika, a wśród nich są m.in.: różnego rodzaju sprzęt (np. AGD i RTV), różne pojazdy mechaniczne, wyposażenie domu lub mieszkania czy sprzęt komputerowy. Co ważne, kiedy komornik zajmuje rzeczy ruchome nie ma powinności sprawdzać, do kogo one należą. To nie do zadań komornika należy dokonywanie ocen czy rozstrzyganie tego typu spraw. W chwili egzekucji długów nie zajmuje się dochodzeniem czy określona rzecz jest własnością dłużnika czy osób trzecich. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo pozwala komornikowi zająć nawet samochód znajomego czy ten będący własnością firmy leasingowej w przypadku gdy dłużnik nim jeździ. Tego typu postępowanie wiąże się bezpośrednio z przepisów dotyczących egzekucji sądowej. Ponadto warto wiedzieć, że właściciel takiego samochodu, który został zajęty w wyniku egzekucji długów dłużnika ma prawo zwrotu takiej rzeczy. W tym celu należy złożyć do sądu tzw. powództwo przeciw egzekucyjne. Jest to możliwość prawna zwolnienia określonej ruchomości spod zajęcia komornika. Termin składania takiego wniosku wynosi miesiąc od wkroczenia i zajęcia składników majątku przez komornika.

Krokiem naturalnie następującym po tym, kiedy komornik zajął składniki majątku dłużnika, jest licytacja publiczna. Jej zadanie i główny cel to sprzedaż zajętych składników majątku dłużnika. W praktyce możemy mieć do czynienia z dwoma licytacjami. Pierwsza licytacja to wystawienie zajętego dobra w cenie wywoławczej wynosi 75% wartości rynkowej. Skąd taki procent? Jest to najniższa możliwa kwota, za jaką można nabyć daną rzecz na rynku. Natomiast na drugiej licytacji cena wywołania składników zajętego majątku wynosi 50% wartości oszacowanej. Można w tym momencie zapytać, gdzie wędrują pieniądze z licytacji? Otóż wędrują one w ręce wierzyciela. Nie zapominajmy, że od pieniędzy z licytacji potrącana jest kwota, którą nazywa się kosztami egzekucyjnymi.

Ubrania, żywność, jedna krowa, dwie kozy – tego komornik nie zajmie

Prawo mówi jasno, że egzekucja komornicza ma prawo być prowadzona z każdego rodzaju ruchomości, z których dany dłużnik korzysta. Jak od każdej zasady, tak, i od tej, ustawa przewiduje wyjątki. Prawo mówi tu o wyjątkach, którymi są przedmioty, które z dwóch przyczyn, a są to: przyczyna humanitarna i społeczna, nie podlegają egzekucji przez komornika.

O jakich przedmiotach będących wyjątkami mówi prawo? Są to w głównej mierze przedmioty użytku domowego; różnego rodzaju urządzenia domowe, ubrania codziennego użytku, bielizna czy pościel, a także ubrania niezbędne do wykonywanego zawodu czy pełnionej służby, które są podstawą i są niezbędne dla danego dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu. Z egzekucji komornika zwolnione są także zapasy żywności oraz opał, które są niezbędna dla dłużnika i jego członków rodziny na okres jednego miesiąca. Ustawa zwalnia także jedną krowę i dwie kozy /trzy owce razem z zapasem paszy i ściółki wystarczającymi do najbliższych zbiorów, które są konieczne do wyżywienia dłużnika i członków jego rodziny. Wyjątkiem od egzekucji są również przedmioty, dzięki którym dłużnik może zarabiać na siebie i na członków swojej rodziny czy surowce które są warunkiem koniecznym do prowadzenia produkcji na okres jednego tygodnia; poza pojazdami mechanicznymi. Ponadto na liście takich wyjątków znajdują się takie rzeczy, jak m.in.: przedmioty niezbędne do nauki dłużnikowi lub członkom jego rodziny będącym na jego utrzymaniu, papiery osobiste, różnego rodzaju odznaczenia, przedmioty codziennego użytku o wartości użytkowej dla dłużnika oraz przedmioty do wykonywania i o wartości religijnej.

Komornik zajmujący majątek danego dłużnika powinien mieć świadomość i brać pod uwagę ograniczenia, o którym mówi ustawa, a które zostały wyżej wyliczone. Komornik w wykonywaniu swojej pracy powinien pamiętać o tym, aby pomijać te przedmioty, które są niezbędne dla dłużnika i tych członków jego rodziny będących na jego utrzymaniu. Niestety w praktyce nie zawsze komornik ma tak dużą wiedzę na temat danego dłużnika, aby ocenić i szybko zweryfikować, które przedmioty służą do pracy zarobkowej, a które nie. W związku z tym dłużnik powinien pamiętam o tym, aby złożyć w sądzie odpowiednie wnioski. Największym błędem, jaki możesz zrobić dłużnik to albo ukrywać się przed komornikiem, albo nie wykazywać aktywności i nie składać odpowiednich wniosków. Obie te postawy prowadzą do jednego – rzeczy, które mogłyby być wyjęte z egzekucji w ten sposób jej podlegają.

Nieruchomości i garaż także na licytację

Warto wiedzieć co podlega egzekucji komornika. Wśród składników majątku dłużnika egzekucji podlegają domy i mieszkania oraz działki i garaże. Tuż po tym jak komornik zajmuje lokal dłużnika dokonuje jego opisu i oszacowania, a dzieje się to na wniosek wierzyciela. To właśnie wówczas rzeczoznawca majątkowy będący biegłym sądowym wycenia nieruchomość i następnie szacuje jej wartość rynkową. Kolejnym krokiem jest licytacja publiczna. Jak już wcześniej było wspomniane może dojść do dwóch licytacji. W trakcie pierwszej z nich cena wywołania wynosi ¾ ceny oszacowanej przez biegłego sądowego. Natomiast w trakcie drugiej licytacji cena wywołania wynosi 2/3 ceny oszacowanej przez rzeczoznawcę sądowego. Egzekucja prowadzona jest przez komornika do chwili zakończenia licytacji. Nie może zamknąć egzekucji jeśli nie zamknie przetargu. Dalsze czynności następujące po zakończeniu licytacji, a wśród nich: udzielenie przybicia, przysądzenie własności, a także podział sumy, która ostała uzyskana z licytacji prowadzi sąd.

Należy pamiętać o tym, że jeśli mówimy o egzekucji nieruchomości to z chwilą., kiedy zostały one zajęte przez komornika działania dłużnika, które polegają na sprzedaży czy darowiźnie nieruchomości, nie mają już w tej chwili wpływu na dalsze postępowanie. W takiej sytuacji nabywca może być uczestnikiem postępowania, ale w charakterze dłużnika. Co najważniejsze, czynności egzekucyjne mają taką samą ważność prawną tak do dłużnika, jak i nabywcy nieruchomości po dłużniku.

Komornik przystępując do egzekucji długów dłużnika może ściągać je z ruchomości i nieruchomości, a także takimi drogami, jakimi są: zajęcie wynagrodzenia za pracę, wejścia na świadczenia emerytalne i rentowe, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie akcji i udziałów, czy różnego rodzaju wierzytelności i praw majątkowych. Egzekucja długów dłużnika może także odbyć się przez takie sposoby jakimi są: zarząd przymusowy czy też sprzedaż przedsiębiorstwa albo gospodarstwa rolnego.

Góra

2 Komentarzy

  • Szczytem hamstwa byłby gdyby komornik zaczął zajmować takie rzeczy, jak ubrania itp. W końcu jakoś trzeba żyć, a to tak jak by wyrzucenie kogoś na bruk.

  • Nikomu nie życzę żadnego spięcia z komornikiem. Na prawdę to nic przyjemnego. Wiem, bo sam na własnej skórze tego doświadczyłem.


Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!