Co to jest jest CEDR?

Przy zaciąganiu kredytów i pożyczek w bankach oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych klienci każdorazowo są kontrolowani w bazach Biura Informacji Kredytowej. BIK gromadzi dane o wszystkich kredytobiorcach w Polsce, a korzysta z danych banków i SKOK-ów. Natomiast firmy pożyczkowe, funkcjonujące poza systemem bankowym, mogą przy ocenie wiarygodności swoich pożyczkobiorców korzystać z Centralnej Ewidencji Dłużników Ryzykownych, w skrócie z baz CEDR.

O CEDR

Centralna Ewidencja Dłużników Ryzykownych powstała dla poprawy bezpieczeństwa umów zawieranych przez firmy pożyczkowe i inne, podobne podmioty udzielające pożyczek gotówkowych. Zadaniem bazy CEDR jest przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie danych o dłużnikach kontrahentów, którzy podpisali umowę z DEL GROUP. Zasada działania CEDR jest w zasadzie tożsama do statutu BIK. Warto przy tym podkreślić, że firmy pożyczkowe mogą korzystać z baz CEDR tylko i wyłącznie za zgodą samych klientów, którzy wnioskują u nich o uzyskanie pożyczki gotówkowej.
Dzięki kontrolowaniu klientów w CEDR firma pożyczkowa może ustrzec się sytuacji, w której udzieli pożyczki nierzetelnemu kredytobiorcy. Łącząc taką weryfikację z wymogiem weryfikacji tożsamości klienta wnioskującego online o pożyczkę, jaka jest dokonywana w większości firm pożyczkowych, pożyczkodawca może być pewny, komu pożycza pieniądze.

Dane w CEDR

W bazach danych prowadzonych przez CEDR znajdują się następujące dane o osobach fizycznych:

  • numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • kwota zadłużenia w momencie dopisania do bazy,
  • data powstania zadłużenia,
  • dane kontrahenta, u którego powstało zadłużenie,
  • data dodania do bazy CEDR.

Jeśli dane w CEDR dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo w każdym rekordzie podawany jest numer NIP i REGON firmy.
Każdy kontrahent, za zgodą klienta, ma możliwość skontrolowania w bazie CEDR, czy dana osoba widnieje w niej jako dłużnik.
Aktualizacja i kasowanie danych z baz CEDR
Dane do CEDR są przekazywane przez kontrahentów bazy i aktualizowane na bieżąco. To klient decyduje o tym, kiedy rekord dotyczący danego klienta zostanie usunięty. Jest on zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, usunięcia informacji przekazanych do CEDR, jeśli dojdzie do całkowitego zaspokojenia zobowiązania lub stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania. CEDR zapewnia odnotowanie daty usunięcia informacji oraz nazwy kontrahenta, który dokonuje usunięcia danych z bazy.
Gromadzenie danych w bazach CEDR odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dodatkowo, warto podkreślić, że twórca bazy CEDR, firma DEL GROUP Sp. z o.o. zadbała o zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i innymi zagrożeniami. Wdrożono bowiem odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Wyspecjalizowana firma zewnętrzna przez całą dobę pełni ochronę w budynku, w którym mieści się baza CEDR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj