Gwarancje i poręczenia bankowe – do czego służą?

W zastosowaniu przy okazji ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek są przeróżne narzędzia, wśród których można wyróżnić gwarancje i poręczenia bankowe. Czym różnią się one względem siebie?

Czym jest poręczenie?

Poręczenie jest umową jednostronnie zobowiązującą, w której poręczyciel, na przykład bank, zobowiązuje się względem wierzyciela do wykonania zobowiązania, jeśli dłużnik go nie wykonał zgodnie z wcześniejszą umową kredytu lub pożyczki. Poręczenie bankowe czy poręczenie osób trzecich jest zabezpieczeniem, które wymaga sporządzenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wszelkie zasady zastosowania poręczenia w stosunkach wierzycielskich zostały zawarte w art. 876-887 Kodeksu cywilnego. Poręczenie nie wymaga odpłatności ze strony kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy. Wydawane jest dobrowolnie.

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja, podobnie jak poręczenie, to umowa jednostronnie zobowiązująca, w której gwarant, wydając gwarancję, bierze na siebie zobowiązanie na rzecz beneficjenta gwarancji, że po spełnieniu przez niego określonych warunków zapłaty, wykona na jego rzecz świadczenie pieniężne w wysokości sumy gwarancyjnej. Regulacje prawne dotyczące gwarancji bankowych zostały ujęte jedynie w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Niemniej, gwarancja niekoniecznie musi być wydawana przez bank. Gwarantem może być również każdy inny podmiot. Gwarant zobowiązuje się odpłatnie do udzielenia gwarancji beneficjentowi.

Cechy wspólne

Zarówno poręczenie, jak i gwarancja bankowa, to środki osobistego zabezpieczenia wierzytelności. Poręczyciel lub gwarant, czyli odpowiednio podmioty wydające poręczenie lub gwarancję, odpowiadają za zabezpieczoną w ten sposób wierzytelność całym swoim majątkiem. Obie formy zabezpieczania wierzytelności są umowami jednostronnie zobowiązującymi. Zarówno przedmiotem zabezpieczenia dla poręczenia, jak i gwarancji, może być zobowiązanie pieniężne lub niepieniężne. Z drugiej strony, poręczyciel lub gwarant mogą być zobowiązani jedynie do świadczenia pieniężnego.

Zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki

Banki przy udzielaniu zobowiązań kredytobiorcom stosują liczne zabezpieczenia spłaty, wśród których na szczególne miejsce zasługuje wpis hipoteki nieruchomości do jej księgi wieczystej. Niemniej, stosowane są liczne inne zabezpieczenia – poręczenia, gwarancje, weksle in blanco, weksle własne, cesja z rachunku bankowego czy cesja z umowy ubezpieczenia.

Z takimi zabezpieczeniami nie będziemy mieli do czynienia w przypadku pożyczania pieniędzy od firm pożyczkowych. Stosują one uproszczone zasady udostępniania pożyczek przez internet. Na przykład, w firmie Filarum.pl ani gwarancja, ani poręczenie nie będą wymagane do uzyskania pozytywnej decyzji pożyczkowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj