Ile zajmie komornik z umowy o pracę, emerytury lub renty?

Mimo mniej lub bardziej dokładnej weryfikacji klientów zdarzają się sytuacje, w których pożyczkobiorcy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Dochodzi do windykacji. Nie jest to sytuacja przyjemna ani dla firmy, ani dla klienta. W dodatku generuje ona kolejne koszty.

Do marca 2016 roku firmy pożyczkowe mogły wysyłać swoim opieszałym w spłacie klientom płatne monity, czyli przypomnienia o długu, przez co ten wzrastał nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Jednak nowa ustawa antylichwiarska przerwała te praktyki i opłaty za monity zostały znacząco ograniczone. Nie mogą one przekroczyć sześciokrotnej stopy lombardowej NBP, czyli na ten moment – 3%.

Windykacja wewnętrzna, potem zewnętrzna

Większość firm pożyczkowych posiada własne działy windykacyjnej praktyki służące odzyskiwaniu długów. Jeśli te jednak zawodzą, nie wahają się, by sprawę przekazać do firmy windykacyjnej z zewnątrz. Już ze względu na dość nieprzyjemne skojarzenie mają one wyższą skuteczność. Nie oznacza to jednak, że wszyscy klienci im ulegają i zaczynają spłacać długi. Jeśli i ta możliwość jest wyczerpana, pozostaje przekazanie sprawy sądowi.

E-sądy i nakazy zapłaty

Instytucja e-sądów cieszy się sporą popularnością, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i firm pożyczkowych. Aby przeprowadzić w nich EPU, czyli Elektroniczne Postępowania Upominawcze wystarczy posiadać mocne dowody świadczące o winie dłużnika. Nie jest to trudno udowodnić za pomocą umowy o pożyczkę i pozostałych, towarzyszących jej dokumentów. Dzięki internetowym pozwom sprawy odbywają się szybciej, a wnoszący o postępowanie oszczędza sporo pieniędzy. Decyzja e-sądu może też pomóc skierować sprawę do komornika.

Co może zająć komornik?

Komornicy oprócz dochodów z pracy (na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), emerytur i rent mogą zająć także mienie należące do dłużnika. Dotyczy to zarówno sprzętów ruchomych, takich jak samochód czy sprzęt RTV, ale również w przypadku większych długów – nieruchomości (np. domu czy mieszkania). Powszechnym działaniem jest również komornicza blokada na koncie bankowym, przez co właściciel nie może wykonywać na nim żadnych operacji.
Tym, czego komornik zająć nie może, są alimenty, stypendia na cele specjalne, środki z pomocy społecznej i programu 500+.

Ile z dochodów może zająć komornik?

Każdego ze wspomnianych źródeł dochodu lub mienia dotyczą limity zajęć komorniczych oraz kwoty wolne od egzekucji. Nieco inną kwotę pobierze więc komornik z emerytury, a inną z umowy o pracę.

– Wynagrodzenie za pracę

Z umów o pracę komornik może zajmować maksymalnie 50% dochodów. Kwotą wolną od zajęcia jest aktualna kwota płacy minimalnej.  Zasada ta dotyczy jednak osób zatrudnionych na pełny wymiar godzin. W przypadku niepełnego etatu, kwota zajęcia obliczana jest proporcjonalnie.

Z umów o dzieło i zlecenie komornik może zajmować całość wypłat, ponieważ nie są one uznawane za wynagrodzenie za pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy takie umowy stanowią jedyne źródło utrzymania dłużnika i pojawiają się regularnie. W takim wypadku należy przekazać informację o tym komornikowi, potwierdzając ją odpowiednimi dokumentami.

– Emerytura i renta

Emerytury i renty mogą zostać zajęte przez komornika jedynie do 25% ich wysokości. Kwotą wolną od egzekucji jest kwota równa połowie najniższej emerytury lub renty. Do końca lutego 2017 roku najniższa emerytura wynosi 882,56 zł. Taka sama jest kwota najniższej renty rodzinnej oraz renty za całkowitą niezdolność do pracy. Kwota wolna od zajęcia w tych przypadkach to 441,28 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 676,75 zł, więc kwotą wolną od zajęcia dla pobierających ją osób będzie 338,37 zł.

– Konto bankowe

Środki wpływające na konto bankowe wolne są od zajęcia do momentu przekroczenia trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia minimalnego w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to około 12 tys zł. Do kwoty te wliczają się wszystkie środki na kontach dłużnika.

Zmiany wprowadzone we wrześniu

Wrzesień 2016 r. przyniósł spore zmiany w kwestii kwoty wolnej od zajęcia. Od 8 września będzie ona ustalana miesięcznie, a nie jednorazowo i ma wynosić 75% płacy minimalnej. Ma to sprawić, że procedury egzekucji staną się łatwiejsze, a interesy dłużnika wzięte pod uwagę tak samo, jak i wierzyciela. Jakie będą długofalowe skutki tej decyzji, zapewne okaże się z czasem.

Co zrobić, by uniknąć komornika?

Jedyną radą dla osób, które nie chcą otwierać drzwi komornikowi, jest… unikanie pożyczek, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy 100% pewności, że daną pożyczkę spłacimy w całości na czas, albo gdy już mamy inne zobowiązania. Postępowanie windykacyjne to nie tylko stres i problemy, ale także negatywne konsekwencje, które mogą trwać lata – wpisy w rejestrach dłużników czyszczone są w wielu przypadkach dopiero po 5 latach.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!