Jak komornik ściąga długi, czyli najpierw alimenty czy czynsz?

Jeśli dana osoba podlega windykacji z więcej niż jednego tytułu, to które długi komornik ściągnie jako pierwsze? W życiu zdarzają się przypadki, kiedy jedna osoba posiada kilka rodzajów długów i zobowiązań, przykładowo – niespłacony czynsz i alimenty. Który z wierzycieli odzyska swoje długi wcześniej, czy zależy to od tego, kiedy przekazał sprawę komornikowi?

Okazuje się, że nie do końca. Jeśli jednym z długów jest dług alimentacyjny, na jego rzecz komornik będzie egzekwował 60% wynagrodzenia za pracę. Kwotę uzyskaną z egzekucji komorniczej podzieli on do spraw zgodnie z artykułem 1025 kpc, czyli w pierwszej kolejności spłaci należności alimentacyjne, a dopiero potem inne sprawy, proporcjonalnie do wysokości roszczeń, jakie egzekwują wierzyciele.

Nie ma jednak żadnej zasady, która wskazywałaby, że najpierw należy zaspokoić potrzeby tego wierzyciela, który jako pierwszy zgłosił wniosek o egzekucję. Jednocześnie zaspokaja się wszystkich wierzycieli, ale nie po równo, lecz według zasady uprzywilejowania (alimenty najpierw) i proporcjonalności, jeśli wierzyciele pochodzą z tej samej grupy.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!