Jak nie odziedziczyć długów?

Spadkobiercy po śmierci bliskiej osoby w pełni przejmują schedę – razem z ewentualnymi długami. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest skorzystanie z dobrodziejstwa inwentarza.

Spadkobiercy nabywają prawa do spadku z momentem śmierci spadkodawcy. Nie muszą w tym celu wykonywać żadnych czynności. Czasem jednak okazuje się, że schedę przejęli razem z długiem/długami. Aby nie musieć spłacać tych zobowiązań, spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu z dobrodziejstwa inwentarza.

Inwentarz jest spisem aktywów oraz wszelkich długów spadkowych, który zarządzany jest przez sąd, a sporządzany przez komornika. Oświadczenie składane przez spadkobiercę oznacza zgłoszenie ograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe. Złożyć je można w ramach postępowania o zatwierdzenie uchylenia się od odpowiedzialności za błąd, którym było niezłożenie oświadczenia wcześniej. Metoda ta poskutkuje, jeśli od wykrycia błędu do złożenia takiego oświadczenia nie minął okres dłuższy niż rok. Podmioty, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie są zobowiązane do składania takiego oświadczenia. Aby zachować odpowiednią formę oświadczenia, należy złożyć je przed notariuszem bądź sądem, w formie ustnej lub pisemnej, z poświadczonym urzędowo podpisem.

Przepisy prawa spadkowego zawierają niezbyt korzystne dla spadkobiercy dziedziczącego długi przepisy. Jednak jest możliwość, żeby uniknąć konieczności ich spłacania. Spadek można całkowicie odrzucić, i spadkobierca zostanie wyłączony z dziedziczenia. Spadek można także przyjąć z dobrodziejswtem inwentarza, co powoduje, że długi będą regulowane przez spadkobiercę tylko do wartości całego przejętego spadku. Czas na złożenie oświadczenia o takiej decyzji wynosi sześć miesięcy od daty, kiedy spadkobierca uzyskał informację się o powołaniu do spadku.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!