Kiedy jest możliwe odstąpienie od umowy o pożyczkę?

Podpisanie umowy o pożyczkę nie oznacza wcale, że nie da się z niej zrezygnować, nawet już po tym, jak otrzymamy pieniądze. Według ustawy o kredycie konsumenckim możemy wycofać się z takiej transakcji nawet do 14 dni po fakcie przelania pieniędzy na nasze konto.

Jak wycofać się z niechcianej pożyczki?

Po tym, jak zdecydowaliśmy się na skorzystanie z pożyczki, mamy 14 dni na to, żeby rozmyślić się i zrezygnować, bez podawania żadnej przyczyny. Taką możliwość przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim, w rozdz. 5, Dz.U. 126, poz. 715; ustawa z dnia 12.05.2011 r. Aby tego dokonać należy jednak złożyć w banku stosowne oświadczenie (wzór takiego oświadczenia musi być dołączony do umowy o pożyczkę lub udostępniony na stronie internetowej pożyczkodawcy). 14-dniowy termin może być przedłożony jeśli pożyczkobiorcy nie zostaną przedstawione warunki odstąpienia od umowy (uniemożliwia to niedoinformowanie klienta, wówczas 14 dni liczone jest od momentu przedstawienia takiej informacji).

Dokument przedstawiony w takim wypadku ma postać oświadczenia w którym podane są dane osobowe i określone są cechy pożyczki. Oświadczenie należy przekazać osobiście, bądź za pośrednictwem poczty (listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – data na stemplu pocztowym będzie wówczas decydująca dla zachowania terminu). Jeśli pożyczkodawca wyrazi na to zgodę, oświadczenie można również przesłać faksem lub pocztą elektroniczną.

Co oddajemy przy rezygnacji?

Składając oświadczenie o rezygnacji oddajemy oczywiście całą pożyczoną kwotę. Na wykonanie tego mamy 30 dni. Jednak im wcześniej, tym lepiej, ponieważ za każdy dzień dysponowania środkami z pożyczki będziemy musieli zwrócić odsetki zgodne z udzielonym świadczeniem. Jeśli podejmując pożyczkę ponieśliśmy jakieś dodatkowe opłaty, koszty manipulacyjne, również przysługuje nam ich zwrot.

Wypełnienie formularzu rezygnacji z pożyczki nie jest niczym trudnym i skomplikowanym, a możliwość skorzystania z takiej opcji staje się dodatkowym finansowym zabezpieczeniem.

Góra

3 Komentarzy

  • A ja mam takie pytanie: czy ten parabank może nam odmówić złożenia takiego oświadczenie?

  • Co z tego, że odstąpimy od umowy, jak odsetki z całą kwotą dalej pozostaną do spłaty? Jak dla mnie trochę besensu.

  • Niby mamy jakiś czas na odstąpienie od umowy, ale czy we wszystkich przypadkach to się sprawdza? Firmy często próbują coś kręcić w tym temacie.


Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!