Kiedy warto nadpłacać kredyt?

O ile pożyczki pozabankowe, udzielane w formie chwilówek przez firmy pożyczkowe, w przeważającej ilości przypadków spłaca się jednorazowo, na koniec okresu kredytowania, o tyle kredyty bankowe na ogół spłacane są w ratach. Generalnie, pożyczek gotówkowych się nie nadpłaca. Można co najwyżej dokonać wcześniejszej, całościowej spłaty pożyczki, przed terminem zapadalności, z korzyścią dla pożyczkobiorcy.

Niemniej, istnieje możliwość nadpłaty kredytu bankowego, co polega na płaceniu z własnej woli wyższych rat kapitałowo-odsetkowych, skracając tym samym okres kredytowania i zmniejszając dług wobec banku. Kiedy nadpłata kredytu jest rzeczywiście opłacalna dla kredytobiorcy?

Korzyści dla kredytobiorcy

Posiadane wolne środki finansowe, które nagle pojawiają się w budżecie domowym, między innymi z tytułu premii z zakładu pracy, czy trafnego obstawienia liczb w loterii, mogą zostać spożytkowane na nadpłacenie kredytu.

Skutkiem nadpłaty kredytu może być obniżenie wysokości długu wobec banku i skrócenie okresu kredytowego, ale nie tylko. Możemy zdecydować się na zmniejszenie wysokości płaconych do banku miesięcznych rat, przy zachowaniu niezmienionego okresu kredytowania. Obciążenie z tytułu spłacanych regularnie rat kredytowych będzie dzięki temu mniejsze.

Najczęściej kredytobiorcy przy nadpłacaniu kredytu decydują się jednocześnie na skrócenie okresu kredytowania, co pozwala na wypracowanie poważnych oszczędności. Dzięki temu bowiem zmniejszają się odsetki naliczane przez bank. Finalnie zapłacimy mniej kosztów kredytowych, niż pierwotnie określono w umowie kredytowej z bankiem. Dodatkową korzyścią dla kredytobiorcy będzie wcześniejsze pozbycie się zobowiązania kredytowego.

Mniejsze oszczędności wynikają ze zmniejszenia rat kredytowych, przy pozostawieniu dotychczasowego okresu kredytowania. Bank nadal będzie bowiem naliczał odsetki, choć od mniejszej kwoty długu, dzięki dokonanej nadpłacie. Na taki krok decydują się osoby, których nie stać na spłacanie regularnie dotychczasowych rat kredytu. Jest to opłacalne w sytuacji, gdy np. kredytobiorca zwalniany jest z pracy za odprawą, którą przekazuje na nadpłatę kredytu. Jednak w kolejnych miesiącach rodzina ma mniejsze możliwości finansowania kredytu, dlatego zmniejszenie jego rat będzie jak najbardziej pożądane. Można też powiedzieć, że takie rozwiązanie jest preferowane przez banki, ponieważ nie wpływa na okres kredytowania i na czas, w którym naliczane są odsetki od zobowiązania kredytowego klienta.

Uwaga na koszty!

Nie zawsze można dokonać nadpłaty kredytu albo nadpłaty w pożądanej przez kredytobiorcę wysokości. Banki mogą wprowadzać ograniczenia maksymalnej wysokości wcześniejszej spłaty lub dodatkowe opłaty związane z wykonaniem takiej operacji. Większość instytucji finansowych opłaty nalicza, jeśli nadpłata nastąpi w ciągu pierwszych 3-5 lat od rozpoczęcia spłaty zobowiązania kredytowego.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!