Kłopotliwe skróty: BIK, BIG i RRSO. Rozwiewamy wątpliwości pożyczkobiorców

Osoby, które miały już okazję korzystać z usług banków lub pożyczały pieniądze w instytucjach pozabankowych, zapewne dobrze znają skróty z tytułu i przynajmniej ogólnie orientują się, co oznacza każdy z nich. Powszechna wiedza o BIK i BIG głosi, że nie jest dobrze widnieć tam ze swoimi zadłużeniami. O RRSO wiemy zazwyczaj, że im niższe, tym lepiej dla pożyczkobiorcy. Nie wszyscy jedna wiedzą jaka jest różnica między BIK a BIG, i co właściwie składa się na RRSO. Poniżej tłumaczymy każde z pojęć.

Korzyści z obecności w BIK

Skrót BIK odnosi się do Biura Informacji Kredytowej S. A. To instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie różnym podmiotom danych na temat historii kredytowej klientów banków oraz SKOK-ów. Jak podaje sam BIK, współpracują z nim obecnie 43 banki komercyjne, 540 banków spółdzielczych i wszystkie polskie SKOK-i.

Wbrew powszechnym opiniom, większość danych zgromadzonych w BIK ma pozytywny charakter. Nawet 90% z nich informuje o spłacanych na czas zobowiązaniach. Pozostałe dotyczą dłużników spóźniających się ze spłatą lub całkowicie unikających spłacenia długu. Każdy wpis w BIK tworzy historię kredytową klienta, na której podstawie instytucje finansowe decydują o udzieleniu mu pożyczki lub o odmowie.

BIK prowadzi także scoring kredytowy, opisując liczbą punktów wiarygodność kredytową klientów. Skala punktów wynosi od 192 do 631. Wyższy wynik oznacza większą szansę na uzyskanie pożyczki, kredytu, czy zakupów na raty, a czasami także lepsze warunki tych produktów.

4 rodzaje BIG

BIG to skrót odnoszący się do czterech różnych biur informacji gospodarczej funkcjonujących w naszym kraju: BIG InfoMonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.. Każde z nich gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach, a niektóre dodatkowo o zobowiązaniach uregulowanych w terminie. Jest to jednak ich dodatkowe działanie, nieprzewidziane w ustawie nadającej kompetencje biurom informacji gospodarczej w Polsce. Poszczególne biura nie współdziałają ze sobą i nie wymieniają się danymi. W każdym z nich mogą znajdować się inne dane na temat dłużników, co oznacza, że dla pełnego obrazu i oceny sytuacji jakiegoś klienta lub osoby prawnej, należałoby sprawdzić informacje z wszystkich biur.

Czym właściwie jest RRSO?

Według oficjalnej definicji RRSO zawartej w  ustawie o kredycie konsumenckim, jest to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Upraszczając, można powiedzieć, że RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest sposobem na określenie całkowitego kosztu kredytu lub pożyczki. RRSO dotyczy zarówno kredytów bankowych, w SKOK-ach, jak i pożyczek czy chwilówek z instytucji pozabankowych. W każdym z przypadków oblicza się je tak samo. RRSO jest dobrym sposobem na porównanie ze sobą różnych ofert kredytów i określenie czy dany produkt jest opłacalny. RRSO przy swoich produktach muszą podawać wszystkie instytucje finansowe.

Czy jednak zawsze należy bać się wysokiego RRSO? Dla pożyczek – chwilówek wygląda ono zwykle odpychająco, ponieważ współczynnik ten potrafi osiągać w ich przypadku kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent. Nie oznacza to jednak, że klient ponosi tak wysokie koszty, jak tłumaczą sobie niektórzy. Najlepiej wyjaśnić to na konkretnym przykładzie: pożyczka dla stałego klienta na 1000 zł w jednej ze znanych firm, z okresem spłaty 30 dni, ma  RRSO równe 1974%.  W praktyce do spłaty będzie jedynie 1282 zł, czyli cały koszt pożyczki wyniesie zaledwie 282 zł.

Góra

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone jako *.


Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!