Zanim pożyczysz

Pożyczaj odpowiedzialnie

pożyczaj-odpowiedzialniePożyczanie pieniędzy musi opierać się na pewnych zasadach. Nie należy pożyczać więcej niż potrzebuje dana osoba. Każda pożyczka obciąża gospodarstwo domowe, dlatego musi być zaciągana po rodzinnych konsultacjach. Nie wolno zaciągać zbyt dużych zobowiązań, bo mogą one być poważnym obciążeniem dla całej rodziny. Pożyczka jest zobowiązaniem wielomiesięcznym, dlatego najpierw należy przeliczyć jak bardzo obciąży ona domowy budżet i czy gospodarstwo domowe na nią stać. Jeśli symulacja będzie pomyślna to można pożyczyć pieniądze. Jeśli nie – to trzeba zrezygnować z pożyczania jakichkolwiek kwot.

 

Konsekwencje opóźnienia w spłacie

konsekwencje-niespłacaniaPożyczka spłacana po terminie generuje dodatkowe koszty. Bank lub instytucja finansowa nalicza opłaty związane z przygotowaniem oraz przesłaniem monitów, telefonami, przekazaniem sprawy do windykacji. Odsetki za zwłokę są wysokie i wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Największym problemem jest jednak umieszczenie nazwiska danego klienta w bazie dłużników. Taki wpis sprawi, że kredytobiorca nie zaciągnie kredytu, nie kupi niczego na raty, będzie niewiarygodny dla każdej instytucji finansowej.

 

Przedłużanie terminu spłaty pożyczki

przedluzenie-splatyKlient może złożyć wniosek o zmianę terminu spłaty. Banki przeważnie oczekują płatności za realizację wniosku tego rodzaju. Pozwalają także zawiesić spłatę kredytu na miesiąc lub dwa, później jednak należy wrócić do solidnego spłacania kredytu.

 

 

Konsekwencje niespłacania

opóźnienie-spłatyJeżeli pożyczkobiorca zapomni o spłacaniu zobowiązania lub nie uiści chociażby jednej raty to pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia pewnych kroków. Mogą nimi być monity, upomnienia, telefony, a w ostateczności przekazanie pożyczki do windykowania firmie zewnętrznej. Kolejnym krokiem będzie postępowanie sądowe. Każde kolejne działanie instytucji pozabankowej oznacza dla klienta dodatkowe koszty oraz lawinowo narastające odsetki.

 

Stosowanie krajowych przepisów dotyczących pożyczek

zasady-odpowieddzialnego-poSzybkie pożyczki gotówkowe (tzw. pożyczki pozabankowe) przyznawane są w zgodzie z zapisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Część firm pożyczkowych, pozabankowych, powołuje się na zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Klienci otrzymują wówczas formularze odpowiednie dla kredytów konsumenckich.

 

RRSO oraz koszty przyznania pożyczki

koszt-pożyczkiRRSO pokazuje wysokość kredytu oraz wszelkich kosztów jego obsługi. RRSO bazuje na zapisach ustawy o kredycie konsumenckim, która opisuje koszty uwzględniane przy obliczaniu stopy. RRSO jest efektywnym oraz obiektywnym narzędziem do obliczania pożyczek. Pobieranie szybkiej pożyczki wiąże się z obowiązkiem poniesienia opłaty przygotowawczej, opłaty pokrywającej koszty dłuższego czasu spłacania, koszty ubezpieczeń oraz opłaty rejestracyjnej. Jeśli klient nie będzie solidny to doliczone zostaną upomnień oraz monitów. Instytucja pozabankowa nie zgodzi się na opłacanie kosztów obsługi przeterminowanych płatności z własnego zysku.

Góra

Możemy Ci pomóc!

Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje!